7. sınıf elementler ile ilgili test soruları

Element nedir?
   Tek cins atomdan oluşmuştur.
   Farklı cins atomdan oluşmuştur.
   Maddenin kimliği değişir.
   Birden fazla atomun bir arada bulunduğu atom grubudur.
   Cevap yok

Moleküller neyin birleşmesiyle oluşur?
   karışım
   Atom
   Bileşik
   Element
   Cevap yok

Karışımları oluşturan maddeler daha basit maddelere ayrıştırılabilirler. Buna göre I.Kumlu suyun çözülmesi II.Saf suyun elektrolizi III.Tuzlu suyun buharlaştırılması Yukardaki maddelerden hangilerifiziksel ayırma yöntemi değildir?
   Yalnız II
   II ve I
   II ve III
   I,II ve III
   Cevap yok

Aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal değişime uğramıştır?
   Demirin paslanması
   şekerin suda çözülmesi
   Cevizin ufalanması
   Buzun erimesi
   Cevap yok

Aşağıda bazı maddeler ve oda sıcaklığındaki halleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi doğru değildir?
   tahta-katı
   kolanya-sıvı
   civa-katı
   su buharı-gaz
   Cevap yok

Tüm maddeler taneciklerden oluşur. Maddelerin tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
   Element molekülü tek bir atomdan oluşur.
   Elementler atom adı verilen benzer tanciklerden oluşur.
   Bileşikler molekül adı verilen benzer taneciklerden oluşur.
   Farklı cins atomlar bir araya geldiğinde bileşik molekülü oluşur.
   Cevap yok

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   CO2=Karbon Monoksit
   NaCL=Tuz
   C6H12O6=şeker
   H2O=su
   Cevap yok

Atomun içerisindeki parçacıklar, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   Elektron - Proton - Nötron
   Elektron - Proton
   Proton - Nötron
   Elektron - Proton - Nötron - Pozitron
   Cevap yok

Aşağıdakilerden hangisinde atomun içindeki parçacıkların elektrik yükler doğru verilmiştir?
   Elektron ( - ), Proton ( yüksüz )
   Elektron ( - ), Proton ( + ), Nötron ( yüksüz )
   Elektron ( + ), Proton ( - )
   Nötron ( yüksüz ), Proton ( + ), Elektron ( yüksüz )
   Cevap yok

Nötr bir atomda hangi parçacıkların sayıları birbirine eşittir?
   Elektron - Nötron
    Proton - Nötron
   Elektron - Proton
   Elektron - Proton - Nötron
   Cevap yok

Sürtme ile elktriklenme sonucunda varlığını hissettiğimiz atomun alt parçacığı ......... olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir?
   Proton
   Nötron
   Elektron
   Çekirdek
   Cevap yok

 

kaynak:    http://www.dersimfen.com/

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !