duyu organları boşluk doldurma soruları

1 - Duyu organları ................... gelen .................. beyne iletir.

 2 - İnsanda, ............, .............., .................., ............... ve ................... olmak üzere beş duyu organı vardır.

 3 - Görme duyu organı ........... dür.

 4 - Göz, dıştan içe doğru ............ bölümde incelenir.

 5 - ..................., ..................... ve .................... gözün bölümleridir.

 6 - Kör nokta, sarı benek ..................... da bulunur.

 7 - Görme sinir uçları ............ ................ ten başlar.

 8 - Sarı beneğe görüntü ............. düşer.

 9 - Göze ışık ........... ............... den geçerek girer.

10 - Görüntü ağ tabakada, ............. ............ hariç her yerde oluşur.

11 - Yakını görüp uzağı göremeyen göze ............... göz denir.

12 - Uzağı görüp yakını göremeyen göze ....................... göz denir.

13 - Renk körlüğü ................... bir hastalıktır.

14 - İleri yaşlarda göz merceğinin uyum yeteneğinin azalmasıyla .................. meydana gelir.

15 - Gözü hareket ettiren kasların normalden uzun ya da kısa olması nedeniyle ........................ oluşur.

16 - Ses dalgalarını toplayan duyu organı .................... tır.

17 - Kulak, ..............., ................... ve .......................... olmak üzere üç bölümde incelenir.

18 - Vücudun en küçük kemikleri olan .................., ............ ve ................ orta kulakta bulunur.

19 - ............ ..............., Kulak kepçesi, ............. ............. ve kulak ........ dan oluşmuştur.

20 - Kulak aynı zamanda .................. organımızdır.

21 - Orta kulak, .............. borusu ile yutağa açılır.

22 - Duyu hücreleri ...................... da bulunur.

23 - Ses dalgaları ............. ................ ile toplanır.

24 - Dil, ................ sindirimde ve ..................... rol oynar.

25 - Dil esnek ...................... kaslardan oluşmuştur.

26 - Burun. ................. ve kemik dokudan oluşmuştur.

27 - Burun, ................ kemiği ile ikiye bölünmüştür.

28 - Burunda koku ............ içerisinde çözünür.

29 - Deri, .......... ............. duyu organımızdır.

30 - Deri, ............. ve ............. deri olmak üzere iki bölümde incelenir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !