duyu organları ile ilgili test soruları

Bir insanın uyartıları algılamasını sağlayan reseptörler ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi tümü için ortaktır?
   Hiç bir engel olmadan dış çevreye açık olmak
   Vücutta geniş yayılıma sahip olmak
   Aynı tip uyartılarla uyarılmak
   Eşik değerindeki uyartılarla uyartılmak
   Cevap yok

Uyumakta olan bir insanın ayağının altına kuş tüyü ile yavaşça dokunulduğunda uyanmadan ayağını geri çektiği gözlenmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu olayla bir benzerlik göstermez?
   Örgü örmek
    Esnemek
   Hapşırmak
   Yüzün kızarması
   Cevap yok

Plaja güneşlenmeye giden bir çocuk kızgın kumlara ayağını basar basmaz hızla geri çekiyor. Bu olaya neden olan uyarının geçtiği yolların sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
   Duyu hücresi - beyin - motor hücresi - tepki organı
   Duyu hücresi - omurilik - motor hücresi - tepki organı
   Motor hücresi - tepki organı - omurilik - duyu hücresi
   Motor hücresi - beyin - tepki organı - duyu hücresi
   Cevap yok

İnsanda dengenin sağlanmasında kulakta bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi etkili değildir?
   Kesecik
   Otolit ( kulak taşları )
    Tulumcuk
   Çekiç - örs - üzengi kemikleri
   Cevap yok

Önceleri öğrenilen daha sonra da alışkanlık haline gelmiş hareketlerin kontrol merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
   omirilik
   omirilik soğanı
   hipofiz
   beyincik
   Cevap yok

Soluk alıp verme, boşaltım, sindirim gibi yaşamsal olayları yerine getirebilen bir insan öğrenme, algılama yeteneğini kaybetmiştir. Bu yeteneklerini kaybetmesinin nedeni aşağıda verilenlerden hangisinin zarar görmesi sonucu oluşmuştur?
   Beyincik
    Hipotalamus
   Omurilik soğanı
   Uç beyin
   Cevap yok

Havaya atılan bir kuş çok kısa uzaklığı yalpalayarak uçmaktadır. Bu kuşun hangi yapısı zedelenmiş olabilir?
   Uç beyin
    Talamus
    Beyincik
   Omurilik soğanı
   Cevap yok

Hızlı bir şekilde koşan atletin ayağına bir cisim batınca, atlet ayağını hızla çeker ve dengesini kurarak koşusuna devam eder. Bu olay sırasında, atlet sinir merkezlerinden hangilerini kullanmıştır?
   Omurilik soğanı - Beyincik
   Beyin kabuğu - Hipofiz
   Omurilik - Beyincik
   Hipotalamus - Talamus
   Cevap yok

Bir sinir hücresinde aktarılan impulsun ( uyartının ) hızı; I. Miyelin kılıf II. Akson çapı III. Uyartı şiddeti gibi faktörlerden hangilerine bağlıdır?
   Yalnız I
   I ve II
   I ve III
   II ve III
   Cevap yok

Gözün içinde sinirlerin çıktığı yere kör nokta adı verilir. Kör noktada görüntü oluşmaz. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
   Kör noktada reseptör bulunmaması
   Kör noktada sadece rengi algılayan reseptörlerin olması
   Kör noktada kan damarlarının az olması
    Kör noktaya ışınların dik olarak gelmesi
   Cevap yok

Gözleri sağlıklı olan insanlar, uzaktaki ve yakındaki cisimlerin görüntülerini sarı benek üzerine düşürürler ve sürekli net görüntü elde ederler. Buna göz uyumu denir. Göz uyumunun sağlanabilmesi gözün hangi özelliği ile mümkündür?
   Sarı beneğin yerini değiştirerek
   Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi
   Gözün şeklini değiştirerek
   Göz merceğinin kalınlığını değiştirerek
   Cevap yok

Gözün yan kısımlarında kalan cisimlerin sadece şekli algılanırken, önündeki cisimlerin hem rengi hem de şekli algılanabilmektedir. Yandaki cisimlerin sadece şeklinin algılanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
   Sarı benek dışında şekli algılayan reseptörlerin olması
   Göz merceğin yandaki cisimlerden gelen ışınları az kırması
   Şekli algılayan reseptörlerin sadece sarı benekte olması
   Rengi algılayan reseptörlerin sarı benek dışında olması
   Cevap yok

Uyaranın etki süresi ve şiddetinin artması aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmaz?
   İmpuls hızının değişmesi
   İmpuls sayısının artması
   Tepkinin hızlı sürmesi
   Tepkinin şiddetinin fazla olması
   Cevap yok

Aşağıda verilen duyu çiftlerinden hangisinin reseptörleri benzer şekilde uyarılmaktadır?
   Görme - işitme
   Tatma - koklama
   Dokunma - tatma
   Koklama - işitme
   Cevap yok

Orta kulakta bulunan ve ses dalgalarının kuvvetlendirilmesini sağlayan kemiklerin sırasıyla adları seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   Örs - üzengi - çekiç
   Örs - üzengi - çekiç
   Üzengi - örs - çekiç
   Çekiç - örs - üzengi
   Cevap yok

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !