insan ve çevre klasik sorular

S- 1) Çevre tahribatında en etkili canlı hangisidir?

S- 2) Tahrip olmuş çevreye örnek veriniz.

S- 3) Çevre tahribatının genel nedenleri nelerdir?

S- 4) Çevremizin aşırı kirlenmesinin sonuçları nelerdir?

S- 5) Çevre tahribatına yol açan insan faaliyetlerinin başında neler gelir?

S- 6) Tarımsal alanda, çevre kirliliği ve tahribatına neden olan faktörler nelerdir?

S- 7) Ulaşım çevreyi nasıl etkiler?

S- 8) Artan nüfusun çevre kirliliğine etkisini açıklayınız.

S- 9) Ekonomik sebepler çevre kirliliğini nasıl etkiler?

S-10) Kaliteye bakılmaksızın ucuz yakıt kullanmak ekonomik midir? Neden?

S-11) Hangi toplumlarda çevre tahribatı ve kirlilik daha azdır?

S-12) Sanayileşme ne demektir?

S-13) Sanayi devrimi, doğa ve insan ilişkisini nasıl etkilemiştir?

S-14) Çevre tahribatını azaltacak önlemlere örnekler veriniz.

S-15) Sürdürülebilir kalkınma nedir?

S-16) Yenilenebilen kaynaklar nelerdir?

S-17) Tükenebilen kaynaklar nelerdir?

S-18) Hangi çeşit kaynaklar sürdürülebilir kalkınma için önemlidir?

S-19) Erozyon, hangi zenginlik kaynaklarımızı yok eder?

S-20) Erozyonun sebepleri nelerdir?

S-21) Sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı için, nüfusun önemini açıklayınız.

S-22) Dengeli kalkınma neye denir?

S-23) Doğada tasarrufu nasıl sağlayabiliriz?

S- 24) Toprak nedir?

S- 25) Toprağın yapısındaki inorganik maddeler nelerdir?

S- 26) Toprağın yapısındaki organik maddeler nelerdir?

S- 27) Toprak nasıl oluşur?

S- 28) Toprağın yapısı her yerde aynı mıdır?

S- 29) Toprağın çeşitliliği nelere bağlıdır?

S- 30) Toprağın çeşitleri nelerdir?

S- 31) Tarım yapılabilmesi için en elverişli toprak hangisidir?

S- 32) Toprağın rengi ile verimliliği arasında nasıl bir ilişki vardır?

S- 33) Aşağıda verilen toprak tabakalarının özelliklerini belirtiniz.

         * Üst tabaka

         * Orta tabaka

         * Alt tabaka

S-34) Toprak kaybına neden olan etmenler nelerdir?

S-35) Erozyon nedir?

S-36) Erozyonun başlıca nedenleri nelerdir?

S-37) Erozyonun sonuçları nelerdir?

S-38) Tarım arazilerinin yanlış sulanması, toprak kaybına nasıl etki eder?

S-39) Kumullar nasıl oluşur?

S-40) Kumul hareketlerinin sonucu nedir?

S-41) Toprak kirliliğinde, insanın rolü nedir?

S-42) Aşağıda verilen toprak kirliliklerini açıklayınız.

         * Kimyasal kirlenme

         * Nükleer kirlenme

         * Atıklarla kirlenme

S-43) Toprak kirliliği, insan sağlığını nasıl etkiler? Açıklayınız.

S-44) Tarım topraklarının korunması için, alınacak önlemler nelerdir?

S-45) Madde çevrimi neye denir?

S-46) Karbon atomunun temel kaynağı nedir?

S-47) Karbonun, yeşil bitkiler bakımından önemi nedir?

S-48) Karbondioksit gazı, hangi olaylar sonucu açığa çıkar?

S-49) Fosil yakıtlar nasıl oluşur?

S-50) Fosil yakıtların aşırı tüketiminin sonuçları nelerdir?

S-51) Asit yağmurları nasıl oluşur?

S-52) Karbondioksitin '' sera etkisi'' ni açıklayınız.

S-53) Azotun canlı yaşamındaki önemi nedir?

S-54) Atmosferin yüzde kaçı azot gazıdır?

S-55) Azotun, temel kaynakları nelerdir?

S-56) Canlıların hepsi havadaki azot gazını direkt alırlar mı?

S-57) Havadan azotu hangi canlılar, nasıl alırlar?

S-58) Havadaki azot gazının toprağa geçişini sağlayan doğa olayı nedir?

S-59) Dolaylı yollardan canlıların yapısına giren azotlu bileşikler, hangi yollarla toprağa karışırlar?

S-60) Azot kirliliği nasıl oluşur? Sonuçları nelerdir?

S-61) Suyun canlılar için önemini, maddeler halinde açıklayınız.

S-62) Yeryüzünün ne kadarı sularla kaplıdır?

S-63) Yeryüzünü kaplayan suların ne kadarı içme suyu olarak kullanılmaktadır?

S-64)Su kirliliğinin başlıca nedenleri nelerdir?

S-65) Suyun sıcaklığının artışı, kirlenmeye nasıl sebep olabilir?

S-66) Su kirliliğinin artmasında insanın etkileri nelerdir?

S-67) Su kirliliğinin önlenmesi için, sanayi kuruluşları ne yapmalıdır?

S-68) Su kirliliğinin önlenmesi için birey olarak ne gibi önlemler almalıyız.

S-69) Su kirliliğinin önlenmesi için Devlet Kuruluşları ne gibi önlemler alması gerekmektedir?

S-70) Kirli sularla bulaşabilen hastalıklar nelerdir?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !