kuvvet ve hareket boşluk doldurma soruları

S- 1) Aynı kütleye farklı kuvvetler etki ederse, kuvvet .......................... , cismin kazanacağı ivme .............................

S- 2) Kütleleri ........................... cisimlere etki eden aynı kuvvetin kazandıracağı ivme ...............................

S- 3) İvmeleri aynı olan .......................... kütleli cisimlerden, büyük kütleye etki eden kuvvet, diğerinden ...............................

S- 4) İki kuvvet arasındaki açı 0° ise, bileşke .................................................................

S- 5) İki kuvvet arasındaki açı 180° ise, bileşke ..............................................................

S- 6) İki kuvvet arasındaki açı 90° ise, bileşke ................................................................

S- 7) Eşit iki kuvvet arasındaki açı 120° ise, bileşke ........................................................

S- 8) Hareket eden bir cisme, ............................. yönünde bir kuvvet etki ettiğinde, cisim, ................................

S- 9) Hareket eden bir cisme, ............................. yönüne zıt bir kuvvet etki ettiğinde cisim, ..............................

S-10) Yer değiştiren bir cisme, ......................... doğrultusunda olmayan bir kuvvet etki ettiğinde cismin ......................... doğrultusu .....................

S-11) Yer değiştirme büyüklüğü, .................. ve .....................  noktası olduğu için ..................... bir büyüklüktür.

S-12) Bir cismin ......................... sabit bir noktaya göre belirlenir.

S-13) Sadece sayısal değeri ve birimi olan büyüklükler ...................... dir.

S-14) Hız, birim zamandaki ............................. .................... dir.

S-15) SI birim sisteminde yer değiştirme .................... zaman .......................... olarak alınırsa .................. olur.

S-16) Araçların hızları virajlarda ........................ düz bir yolda ........................

S-17) Ortalama hız alınan .......................  ..............., toplam ................ bölümü ile bulunur.

S-18) Hız kavramında, hızın büyüklüğünün yanında yönü de belirtilirse ifade edilen hız ............... ............. olarak adlandırılır.

S-19) Bir masayı iterek hareket ettirsek masayı hareket ettiren kuvvet ............. ............... dir.

S-20) Gemilerin su yüzünde kalmasını sağlayan, suyun .............. .................... dir.

S-21) Kuvvet, cisimlerde ...................... değişikliğine neden olur.

S-22) Kuvvet de ......................... bir büyüklüktür.

S-23) Kuvveti .................... denilen araçla ölçeriz.

S-24) Dinamometre, maddenin ....................... özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.

S-25) Kuvvetin birimi .............. dur.

S-26) Ağırlık, bir cisme etki eden ....................... kuvvettir.

S-27) Ay'da çekim kuvveti yerkürenin ..................... kadardır.

S-28) Bir cisim üzerine uygulanan ........................... toplamı sıfır ise cisim ................... kalır.

S-29) ............. .................. , uygulanan kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yöndedir.

S-30) Bileşen kuvvetlerin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete ............... .............. denir.

S-31) Doğrultuları aynı, yönleri zıt olan kuvvetlerin bileşkesi ................... ..................... farkına eşittir.

S-32) Hareketli bir cismin hareket etme eğiliminde olması ...................... tir.

S-33) Pürüzlü yüzeyler ile cisim arasında hareketi zorlaştıran kuvvete ................. kuvveti adı verilir.

S-34) Yüzeyin pürüzü arttıkça ................... ........................ de artar.

S-35) Sürtünme kuvveti yüzeylerin ......................... bağlıdır.

S-36) Sürtünme, .................... kaybına neden olur.

S-37) Kuvvet ve yer değiştirme aynı doğrultuda olduğunda iş, ................... ile ...................... çarpımına eşittir.

S-38) Kuvvet N, yer değiştirme m olursa iş birimi ...................... olur.

S-39) Enerji, ..................... yapabilme yeteneğidir.

S-40) İş ................., enerji de ................. dönüşebilir.

S-41) Her an kullanılabilecek şekilde depolanan enerjiye .................. ............ adı verilir.

S-42) Bir cismin hareketi nedei ile sahip olduğu enerjiye ................... ................ adı veerilir.

S-43) Cisim duruyorsa yani ..................... sıfır ise ................. .............. yoktur.

S-44) .................... bir türden başka bir türe dönüşebilir.

S-45) ................. ,birim zamanda üretilen ya da tüketilen enerji olarakta tanımlanır.

S-46) Kaldıraçlarda yükün desteğe olan uzaklığına .............. .............. , kuvvetin desteğe olan uzaklığına ................... .............. denir.

S-47) Sabit makara .................. sabit kalacak şekilde asılır.

S-48) .................... makarada kuvvetten kazanç vardır.

S-49) Palangalar, ................ ve .................. makaraların birlikte kullanılmasıyla oluşan basit makinelerdir.

S-50) Çıkrık, ................... aynı, yarıçapları .................... bitişik iki silindirden oluşur.

S-51) Eğik düzlem az kuvvet ............... işi daha kolay yapmamızı sağlar.

S-52) Vida bir dönüş hareketi yaptığında, bir ........... ................. ilerler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !