kuvvet ve hareket doğru yanlış soruları

DOĞRU - YANLIŞ

( ... )  1. Bir cismin sabit bir noktaya göre bulunduğu yer, konumudur.

( ... )  2. Cismin konumunu değiştirmesine hareket denir.

( ... )  3. Yer değiştirme ilk konum - son konum bağıntısıyla bulunur.

( ... )  4. Vektörel büyüklükler vektör dediğimiz yönlendirilmiş doğru parçaları ile gösterilirler.

( ... )  5. Skaler büyüklüklerde sayısal değer ve birimin yanında mutlaka yönü de belirtilmelidir.

( ... )  6. Yol, vektörel; yer değiştirme, skaler büyüklüktür.

( ... )  7. Bir hareketlinin aldığı yolun zamana bölünmesi ile hızı bulunur.

( ... )  8. Hız, vektörel bir büyüklüktür.

( ... )  9. Kuvvet sadece cisimlerin şeklini değiştirir.

( ... ) 10. Kuvvet, skaler bir büyüklüktür.

( ... ) 11. Ağırlıkta bir kuvvettir ve birimi newtondur.

( ... ) 12. Kuvveti dinamometre ile ölçeriz.

( ... ) 13. 1 N yaklaşık 100 kg'lık kütleye etkiyen yer çekimi kuvvetidir.

( ... ) 14. Ağırlık değişmez, yeryüzünün her noktasında aynıdır.

( ... ) 15. Bir cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim dengede kalır.

( ... ) 16. Dengeleyen kuvvet, uygulanan kuvvetle aynı yöndedir.

( ... ) 17. Bir noktaya uygulanan aynı doğrultulu ve yöndeki iki kuvvetin bileşkesi, bileşke kuvvetlerin toplamı ile bulunur.

( ... ) 18. Kesişen iki kuvvetin bileşkesi, bileşen kuvvetlerin farkı ile bulunur.

( ... ) 19. Eylemsizlikte bir kuvvet türüdür.

( ... ) 20. Bir cisim duruyorsa ya da sabit hızla hareket ediyorsa bu cisim üzerindeki kuvvetlerin toplamı sıfırdır.

( ... ) 21. Sürtünme kuvveti günlük yaşamımızı hep olumsuz yönde etkiler.

( ... ) 22. Bir kuvvet, bir cisim üzerine etki edip onun konumunun değişmesine neden oluyorsa bu kuvvet bir iş yapmıştır, denir.

( ... ) 23. İş, skaler bir büyüklüktür.

( ... ) 24. SI birim sisteminde işin birimi newtomdur.

( ... ) 25. İş yapabilmek için enerjiye gereksinim vardır.

( ... ) 26. İş enerjiye, enerjide işe dönüşebilir.

( ... ) 27. Her an kullanılabilecek şekilde depolanabilen enerjiye potansiyel enerji adı verilir.

( ... ) 28. Bir cismin hareketinden ötürü sahip olduğu enerjiye kimyasal enerji denir.

( ... ) 29. Enerji bir türden başka bir türe dönüşemez.

( ... ) 30. Güç, birim zamanda yapılan iştir.

( ... ) 31. Güç birimi J.s yani Watt'tır.

( ... ) 32. Bir elektrikli aracın gücü ne kadar yüksekse birim zamanda harcadığı enerji de o kadar azdır.

( ... ) 33. Basit makineler, normal kas gücü ile yapamayacağımız işleri yapmak için kullanılır.

( ... ) 34. Kaldıraç, bir destek ile uzun bir çubuktan oluşur.

( ... ) 35. Sabit makarada, kuvvetten kazanç vardır.

( ... ) 36. Eğik düzlem, işi daha az kuvvet harcayarak daha kolay yapmamızı sağlar.

( ... ) 37. Vidalar, sürtünme kuvvetlerinin yardımıyla cisimleri birbirine sıkıca bağlar.

( ... ) 38. Vida, bir silindirin çevresine dolanmış eğik düzlemdir.

( ... ) 39. Hareketli makarada kuvvet kazancı sağlanamaz, daha çok kuvvet harcanır.

( ... ) 40. Sabit ve hareketli makaralardan oluşan makara makara sistemine dişli çarklar adı verilir.

( ... ) 41. Dişlilerde hareketi aktarılırken yönü ve hızı değiştirilebilir.

( ... ) 42. Hareket durumundaki maddelerin enerjisi vardır.

( ... ) 43. Madde içindeki taneciklerin hareketinden doğan enerji, sıcaklık enerjisi olarak bilinir.

( ... ) 44. Ses de bir enerji çeşididir.

( ... ) 45. Basit makinelerde uygulanan kuvvetin yaptığı iş, elde edilen kuvvetin yaptığı işe eşit değildir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !