Madde ve özellikleri boşluk doldurma sorular

1 - Uzayda yer kaplayan, ............ ve ........................ olan her şeye ....................... denir.

 2 - Maddelerin ............................... sıcaklığa ve bulundukları yere göre ........................ .

 3 - Kalem, defter .................. olarak adlandırılır.

 4 - Maddeleri katı, ........... , ............... olarak üç grupta inceleriz.

 5 - Maddeleri meydana getiren en küçük parça ............. dur.

 6 - Elektron, proton ve ................ atomu oluşturur.

 7 - Geometrik şekilli katıların hacimlerini .......................... denkliklerle buluruz.

 8 - Sıvıların hacim birimi ........... ya da ............. dir.

 9 - Gazların ................. ve basınçları değiştikçe ..................... de değişir.

10 - Bir maddenin 1 santimetre küpünün ağırlığına ........................ denir.

11 - Öz kütle maddeler için ................................. özelliktir.

12 - Bir maddenin öz kütlesine bakarak ................... ................... belirleyebiliriz.

13 - Öz kütlenin birimi ...../ ....... tür.

14 - Tek cins atomdan oluşan maddelere ............................ denir.

15 - İki ya da daha çok atomdan meydana gelen maddelere ................................ denir.

16 - Elementler .................... çizelgede gösterilirler.

17 - Su, yemek tuzu, şeker ............................. maddelerdir.

18 - Civa, bakır, demir .......................... tir.

19 - Şekerli su, tuzlu su birer ..................................... dır.

20 - Yer kürenin cisimlere uyguladığı kuvvete .................. .................. denir.

21 - Ağılık ........................ ile ölçülür.

22 - Ağırlık ........................ ............. göre değişir.

23 - Yer çekimini hesaplayan bilim adamı ....................... dur.

24 - Gazların belli bir ................ yoktur.

25 - Her sıcaklık ve basınç değeri için gazların .................... hacimleri vardır.

26 - Kütleyi eşit kollu ....................... ile ölçeriz.

27 - Tuzlu su çözeltisinde, su ..................... , tuz ......................... dir.

28 - Zeytinyağının suyun üzerine çıkmasının nedeni ........................ sudan .................. olmasıdır.

29 - Geometrik şekli olmayan suda çözünmeyen maddelerin hacimlerini .................... yardımıyla ölçeriz.

30 - Gazları meydana getiren en küçük parçanın adına ..................... denir.

31 - ................. maddelerin atomları birbirine çok sıkışıktır.

32 - ............ ............... atom ya da molekülleri bir birinin üzerinden kayabilirler.

33 - ..................... molekülleri sağa sola doğru hareket ederler.

34 - .................. içine konulduğu kabın şeklini alır.

35 - Bir özelliğine bakarak maddenin katı, sıvı ve gaz olduğunu .............................. .

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !