madde ve özellikleri doğru yanlış sorular

Doğru - Yanlış

                              (      ) – Hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir.

                              (      ) -  Demir, tahta, insan birer maddedir.

                              (      ) -  Masa, kalem, dolap birer maddedir.

                              (      ) -  Maddenin en küçük yapı taşı protondur.

                              (      ) -  Maddeler moleküllerden meydana gelir.

                              (      ) – Atom maddelerin en küçük yapı taşıdır.

                              (      ) – Madde katı, sıvı,gaz ve kristal yapılı olmak üzere dört kısımda incelenir.

                              (      ) – Katı maddeleri meydana getiren atomlar bir birine çok sıkışıktır.

                              (      ) -  Sıvı maddeleri meydana getiren atom ya da moleküller bir birinin üzerinden kayabilirler.

                              (      ) – Gaz maddeleri meydana getiren moleküller her tarafa doğru hareket edebilirler.

                              (      ) -  Cam katı bir maddedir.

                              (      ) -  Atomu oluşturan parçacıklar proton ve nötrondur.

                              (     ) –  Geometrik şekilli katı maddelerin hacimlerini matematiksel denkliklerle buluruz.

                              (     ) -  Şekilleri geometrik olmayan katıların hacimlerini sıvılar ve dereceli kap yardımı ile buluruz.

                              (     ) -  Hacmin birimi santimetre karedir.

                              (     ) -  Gazların hacimlerini hiçbir koşulda ölçemeyiz.

                              (     ) -  Kütle sıcaklık ve yere bağlı olarak değişmez.

                              (     ) -  Kütle; maddenin içinde bulundurduğu atomların sayısıdır.                    

                              (     ) -  Ağırlık maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

                              (     ) -  Ağırlık yere göre değişmez.

                              (     ) -  Her hangi bir maddenin 1 santimetre küpünün terazide ölçtüğümüz değerine öz kütle denir.

                              (     ) -  Bir maddenin öz kütlesini biliyorsak, maddenin hangi madde olduğunu da söyleyebiliriz.

                               (    ) -  Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

                              (     ) -  Bütün maddeleri oluşturan atomlarda aynı sayıda proton vardır.

                              (    ) - Bir elementi meydana getiren atomların özellikleri bir birinin aynıdır.

                              (    ) – İki ya da ikiden çok atomun yan yana gelerek oluşturdukları gruba molekül denir.

                              (    ) -  Altın, bakır ve gümüş birer bileşiktir.

                              (    ) -  Şeker, sofra tuzu ve tebeşir birer elementtir.

                              (    ) -  Bileşikler periyodik cetvelde gösterilirler.

                              (    ) -  Periyodik cetvelde gösterilen atomlar, element atomlarıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !