Molekül boşluk doldurma soruları

1 - 6,02.10²³ taneciğe ...... mol denir.

 2 - 1 mol atom = ...................... tane atom

 3 - 1 mol molekül = ........................ tane molekül

 4 - Bir maddenin verilen tanecik sayısına göre mol sayısı; Tanecik sayısı/................... ile gösterilir.

 5 - Mol sayısı = ................... / Atom kütlesi ile hesaplanır.

 6 - 1 mol atomun kütlesine ........... ............... denir.

 7 - Bir tk atomun kütlesine .................... atom kütlesi denir.

 8 - Bir tek molekülün kütlesine gerçek ............... kütlesi denir.

 9 - Bir molekülün veya bileşiğin verilen miktarına göre mol sayısı;  mol sayısı = Kütle/ Mol ....... ile hesaplanır.

10 - Bir bileşiğin en küçük birimine .................... denir.

11 - ............................. Avagadro sayısıdır.

12 - En küçük bileşikte ............ .......... atom bulunur.

13 - Bileşiği meydana getiren en küçük yapının adı ................... dür.

14 - 1 mol hidrojen atomunun terazide ki değeri ............. dır.

15 - 1 mol suda 3 x ....................... tane atom vardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !