optik boşluk doldurma soruları

1 - Bir cisim gözümüze gönderdiği ışığı kendi oluşturuyorsa bu bir .............. ............... dır.

 2 - Bir cisim eğer başka yerden aldığı ışığı yansıtıyorsa .................... cisimdir.

 3 - Işık ......................... doğrular boyunca yayılır.

 4 - Işık boşlukta ve havada ........................ km/s hızla yayılır.

 5 - Saydam olmayan cisimler .............. ................. .

 6 - Cismin arkasında ışık almayan ..................... gölge denir.

 7 - Gölge iki çeşittir; .................... ve ........................ .

 8 - Işığın ir yüzeye .......................... geri gelmesine ........................ denir.

 9 - ......................, normal ve ................... ................... aynı düzlemdedir.

10 - Gelme .................. yansıma .................. eşittir.

11 - Gözümüze ışın yansıma yoluyla gelirse ..................... görüntüsünü ................... .

12 - Düz aynada cismin aynaya ..................... ile ..................... aynaya uzaklığı .................. tir.

13 - Düz aynada ................. ................, görüntünün ..................... eşittir.

14 - Düz aynada görüntü ................... dır.

15 - Bir birine paralel iki aynada .......................... görüntü oluşur.

16 - Aynalar, düz, .................. ve .................. olmak üzere üç tanedir.

17 - Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen ışınlar, ................... sonra .................. geçer.

18 - Tümsek aynanın asal eksenine paralel gelen ışınların .................. ................... geçecek şekilde yansır.

19 - ............. kenarlı ve .............. .................... olmak üzere mercekler iki çeşittir.

20 - Işığın farklı ortamlardan ........................ hızının ........................ kırılım denir.

21 - Işık çok yoğun ortamdan ....... ....... ortama geçerken ..................... yaklaşır.

22 - Işık az yoğun ortamdan ............ .......... ortama  geçerken .................... uzaklaşır.

23 - Beyaz ışık prizmadan geçtiğinde .............. renge ................. .

24 - Cisimler yansıttıkları .................. renginde görülür.

25 - ........... ve ................ kenarlı mercekler .................. yapımında da kullanılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !